Contact Us  |  Chinese
 
3 Year Month4
Contact us

Add : Shuangfu Industrial Park, Jiangjin Dist., Chongqing , China

TEL : 023-47261421 47261426

FAX: 023-47261409

E-mail : cqcjwd@163.com

Website : www.cqchuangjing.com

 

  Chongqing Chuangjing Warm Forging Forming Company ©
Tel:86-023-68792278 68793865    Fax:86-023-68793863
E-mail:info@cqchuangjing.com    URL:www.cqchuangjing.com